Új mobilapplikációval veszik leltárba a fővárosi faállományt

Leltárba vették a fővárosi fákat

Ingyenes mobilalkalmazással próbálják megóvni Budapest zöldterületeit. De összeférhet a technológiai fejlődés és az ökológiai tudatosság? A napokban megjelent hír szerint elkészült Magyarország első olyan ingyenesen letölthető telefonos applikációja, ami leltárba veszi a főváros egy nagy részének faállományát, zöld övezeteit, parkjait. A BP Fatár térképes felülettel segíti az eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot a FŐKERT fenntartásában lévő zöldfelületeken – közölte az MTI.

Hasónlóan a többi nagyvároshoz, Budapestet is sokszor éri kritika a zöldterületek számának és azok karbantartásának hiánya miatt. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a 2017 és 2021 között megvalósítandó Budapest Környezeti Program (BKP 2021) egyik legfontosabb célkitűzését a zöldfelületekkel való hatékonyabb gazdálkodás jelenti.

A fővárosi zöldterületek megfelelő fenntartását gátolja a feladatok és hatáskörök tisztázatlansága, a kettős szintű közigazgatás, illetve a rendezetlen közterület-felügyelet is. Az érdemi munkát továbbá ellehetetlenítik az erre vonatkozó és folyamatosan változó törvények is. Így a BKP 2021 a javulás érdekében a jogszabályi környezet pontosítását irányozta elő.

Ez azonban nem elegendő, mivel a hatékony gazdálkodást tovább nehezíti, hogy bár alapvetően fővárosi tulajdonban vagy kezelésben vannak a Budapesti zöldfelületek, ennek ellenére jellemző, hogy egy-egy terület tulajdonosa és kezelője elválik egymástól. Nagy szükség mutatkozik tehát az átláthatóság és a partnerség javítására annak érdekében, hogy 2021-re egy zöldebb és rendezettebb főváros váljon Budapestből. A letölthető mobilalkalmazás a FŐKERT fejlesztésében és a főváros támogatásával valósulhatott meg, mivel az önkormányzati tulajdonban lévő természetvédelmi- és erdőterületeket a FŐKERT tartja fenn (bővebben itt).

A BP Fatár megoldást jelenthet a problémákra, hiszen növelheti a zöldterületeken folyó munka hatékonyságát. Ennek okán a fejlesztése tökéletesen beleillik a BKP 2021 koncepciójába. A vizionált jövőkép, azaz a természeti erőforrások minőségének megőrzése, a takarékos és minél kisebb környezeti terhet eredményező gazdálkodás, a természet értékének megőrzése,  átfogóan tehát a környezetterhelés csökkentése nem érhető el a környezettudatos gondolkodás- és szemléletmód elterjedése nélkül. (BKP 2017-2020: 25-53).

A fák, parkok, zöldterületek védelme nem valósulhat meg az értékteremtés és szemléletformálás nélkül. Így a Fővárosi Önkormányzat célja, hogy az emberek érdekeltté váljanak az ökológiai tudatosságban, az őket körülvevő környezet megóvásában. Ezt el lehet érni a BK Fatár révén, hiszen a fejlett technológia által nyújtott információszolgáltatás megfelelően illeszkedik a modern társadalom jelenlegi életmódjához.

A BP Fatár természetközeli élménnyel informálja a fővárosi lakosokat. Az ingyenes alkalmazás nem csupán 47 ezer darab számon tartott fával és azok egyéni adatlapjával ismerteti meg a használókat, hanem megmutatja az utcabútoroktól kezdve, a játszótereken és ivókutakon át a kerti építményeket is. Sőt a térképes felülettel segíti az eligazodást és a tudatos parkhasználatot is. A mobilapplikáció azonban nem csak és kizárólag az ismeretterjesztéssel kívánja növelni a zöldfelület-gazdálkodás hatékonyságát, hanem egy későbbi verziójában már a kerületi kezelésű fákat és parkokat is meg szeretné majd jeleníteni. Ezzel egyértelművé válik, hogy melyik fa és zöldfelület kinek a kezelése alá tartozik, amivel szintén előre lehet mozdítani a hatékonyabb zöldfelület-gazdálkodást.

A Főpolgármesteri Hivatal tehát nagy reményeket fűz az applikációhoz, ami előreláthatóan fokozatosan fel fogja tudni térképezni Budapest teljes közterületi zöldfelületi állományát, a mintegy egymilliós darabszámra becsült közterületi fa megjelenítésével. Az adatok és képi illusztrációk mellett a mobil applikáció felhasználója célzott bejelentést is tehet a fenntartó felé, amennyiben valamilyen problémát észlel egy-egy fával kapcsolatban a hatalmas, közel 4,5 millió négyzetméteres zöldterületen.

Mindez lehetőséget ad a fővárosi lakosoknak ahhoz, hogy ne csupán környezettudatosan gondolkodjanak, hanem a gyakorlatban is aktívan hozzájárulhassanak a budapesti zöldterületek megóvásához. Így a BP Fatárnak köszönhetően és a modern technológia révén a fővárosi lakosok egyre inkább tudatosabbá válhatnak az ökológiai kérdéseket illetően.