Rokoni kapcsolatok: ki kinek a kije?

rokonság és rokoni kapcsolatok

Rokonnak azokat az embereket nevezzük, akik egy családba tartoznak – ez eddig talán senkinek sem újdonság. De milyen rokonsági típusokat különböztetünk meg és hogyan épülnek ezek egymásra? Ha te is vesztél már el a rokoni viszonyok útvesztőjében, akkor neked ajánljuk cikkünket.

Tippünk: ha csak éppen egy rokon besorolását szeretnéd megtudni a lehető leggyorsabban, akkor használd a böngésző kereső funkcióját (Control / Command + F billentyűkombináció).

Ábra a rokoni kapcsolatokról
Ábra a rokoni kapcsolatokról (Forrás: Wikipedia)

Vérrokonság

A vérrokonok a leszármazás útján létrejövő rokoni viszonyok. Érdekesség, hogy nem csupán a vér szerinti rokonok számítanak bele, hanem örökbefogadást követően is vérrokonokról beszélhetünk.

Egyenes ági vérrokonság:

 • 1. fok: szülő: apa, anya
 • 2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya
 • 3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya
 • 4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya
 • 5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya
 • 6. foktól: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya

A negyedik vagy ötödik fokig még nem érhetett minket meglepetés, de valljuk be a hatodik fok már sokakon kifog.

Leszármazási rokonság (lemenői ág): az egyenes ági rokonok után már nem esünk bajba a csoportosítással.

 • 1. fok: gyermek: fiúgyerek, lánygyerek
 • 2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka
 • 3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
 • 4. fok: ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
 • 5. fok: szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
 • 6. foktól: leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód

Oldalági rokonság:

 • testvér: fiútestvér vagy fivér
  • báty: valakinek az idősebb fiútestvére
  • öcs: valakinek a fiatalabb fiútestvére
 • lánytestvér
  • nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére
  • húg: valakinek a fiatalabb lánytestvére
 • féltestvér: két vagy több valaki, akiknek egyik szülője megegyezik, a másik eltér
 • unokaöcs, unokahúg: valaki testvérének a fia vagy lánya
 • unokatestvér: szülők testvérének gyermeke elsőtől kezdve akár az ötödunokatestvérig (vagy még tovább)

Eddig az oldalági rokonság átlátása sem különösebben problémás, de a bonyodalom a nagybácsik és a nagynénik csoportosításával meg is érkezik.

 • nagybácsi: szülő fiútestvére
 • nagynéni: szülő lánytestvére
 • majd a sorban következnek a nagy-nagybácsik, nagy-nagynénik, déd-ük-szép- és ősnagybácsik és nénik
 • megemlíthetjük még a másod és harmadnagybácsikat, néniket, valamint a másod és harmadunaköcsöket és húgokat

Házassági rokonoság

Két fél házasságát követően létrejövő kapcsolatot nevezzük házassági rokonságnak.

 • férj, feleség
 • sógor (süv): lánytestvér férje, illetve a házastárs fiútestvére
 • sógornő: fiútestvér felesége, illetve a házastárs lánytestvére
 • após (ipa, ipam): házastárs apja
 • anyós (napa, napam): házastárs anyja
 • nagyapós: házastárs nagyapja
 • nagyanyós: házastárs nagyanyja
 • nász (-uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa
 • apatárs, anyatárs: apósok és anyósok közti egyenes megszólítás
 • meny: fiúgyermek felesége
 • vő: lánygyermek férje
 • vőtárs: két megházasodott leánygyermek férjei
 • menytárs: két megházasodott fiútestvér feleségei
 • ángy (ángya, ángyókája): valamely férfi vérrokonnak a felesége

Műrokonság vagy álrokonság

A műrokonság jelentése nem más, mint nem vérrokon személyek szabad elhatározása. Fontos, hogy a két műrokon rokonait már nem érinti a kapcsolat.

 • koma, komaasszony, komaúr, kománé: keresztszülő és szülők közti kapcsolat.
 • mostohaszülő: szülő új házastársa
 • mostohaapa vagy nevelőapa: valaki anyjának új férje
 • mostohaanya vagy nevelőanya: valaki apjának új felesége

Készíts saját családfát!

Sikerült megtalálnod, akit kerestél? Ha nem, írd meg nekünk! Szerintünk minden családban helye van egy részletes családfának, hisz igazán nagy élmény összeállítani, mindemellett pedig örök emlék. A családfát online eszközök segítségével is elkészítheted, de persze papíron is nekieshetsz a feladatnak. Mi a következő két ingyenes szoftvert ajánljuk tesztelésre:

Marketing tanácsadó